Het Molengraaff

Dispuut

Het Molengraaff Dispuut is de Utrechtse studievereniging voor studenten met een bijzondere interesse in en talent voor het privaatrecht. Onze studenten verdiepen en verbreden zich in dit vakgebied tijdens de lezingen, excur… Klik hier voor meer informatie

Het Bestuur

Het huidige bestuur:

Anouschka Heemskerk

 

Praeses

Lara Groenestein

 

ab Actis (Vice-Praeses)

Hans Wiggenraad

 

Fiscus

Sophie Veraar

 

Commissaris Externe Betrekkingen

Iris Mouthaan

 

Commissaris Inhoudelijke Activiteiten

Commissies

  • • Alumnicommissie
  • • Inhoudelijke Activiteiten commissie
  • • Kascommissie
  • • Pleitteamcommissie
  • • Studietripcommissie
  • • Studiereiscommissie

Raad van advies

Het Molengraaff Dispuut kent een Raad van Advies. De Raad bestaat uit oud-bestuursleden en overlegt minimaal drie keer per jaar met het huidige bestuur over de gang van zaken en adviseert waar nodig. De Raad van Advies kan geen bindende besluiten nemen.

Pleitteam

Het Molengraaff Dispuut beschikt over haar eigen pleitteam. Ieder jaar vertegenwoordigt deze groep mensen, onder begeleiding van de Pleitteamcommissie, de vereniging op een aantal landelijke pleitwedstrijden… Klik hier voor meer informatie

Sponsoren: