Raad van Advies

Het Molengraaff Dispuut kent een Raad van Advies. De Raad bestaat uit oud-bestuursleden en overlegt minimaal drie keer per jaar met het huidige bestuur over de gang van zaken en adviseert waar nodig. De Raad van Advies kan geen bindende besluiten nemen.

De Raad van Advies 2018-2019 bestaat uit:
– Paulien van Dijk
–¬†Lotte Oranje
– Arthur Boitelle
– Bianca Miguel