Winst NSPW 2013

Op donderdag 21 februari hebben Jolien Kraaijvanger, Milo Prins, Jeanine Clabbers en Laura Opraus de Nationale Snelpleitwedstrijd 2013 gewonnen. Het viertal studeert Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en is lid van het dit studiejaar door het Molengraaff Dispuut opgerichte Pleitteam.

Elk jaar organiseert studievereniging Magister JFT uit Tilburg de Nationale Snelpleitwedstrijd. Onder toeziend oog van een vakkundige jury krijgen teams uit het gehele land de gelegenheid om hun pleitkwaliteiten met elkaar te meten. Karakteristiek voor de Snelpleitwedstrijd is de korte voorbereidingstijd die de teams krijgen. Slechts een halfuur voor aanvang van de pleitstrijd wordt de casus aan de deelnemers bekendgemaakt.

De Snelpleitwedstrijd bestaat uit drie voorrondes waarna de beste twee teams in de finale uitmaken wie er met de beker vandoor gaat. Van de 26 teams die dit jaar aan de Snelpleitwedstrijd deelnamen, behaalden twee Utrechtse teams de finale. Pleitgenootschap Eggens en het dit jaar opgerichte Pleitteam van het Molengraaff Dispuut hadden de eer het pleit te beslechten. Uiteindelijk oordeelde de jury dat het Pleitteam van het Molengraaff Dispuut, vertegenwoordigd door Jolien Kraaijvanger, Milo Prins, Jeanine Clabbers en Laura Opraus, de verbintenisrechtelijke casus het best bepleitte. Nadat vorig jaar Pleitgenootschap Eggens de Snelpleitwedstrijd op zijn naam schreef was er dit jaar dus wederom een Utrechts succes. Voor het Molengraaff Dispuut Pleitteam was de Snelpleitwedstrijd de eerste pleitwedstrijd waaraan werd deelgenomen. Voor deelneemster Jeanine Clabbers was het succes dan ook ‘nauwelijks te bevatten’. Ephraim Dekkers, lid van het bestuur van het Molengraaff Dispuut en voorzitter van de Pleitteamcommissie, hoopt dat ‘de winst van de NSPW een voorbode is voor meer pleitsuccessen tijdens volgende pleitwedstrijden’.