Pleitteamleden

Het pleitteam bestaat uit veertien enthousiaste leden die gedurende het collegejaar één keer in de twee weken bijeenkomen om hun pleitvaardigheden te verbeteren. De thema’s van de bijeenkomsten variëren van de inhoud van een pleidooi tot charismatisch spreken of krachtig stemgebruik. De vaardigheden die tijdens deze bijeenkomsten worden opgedaan, worden in de praktijk gebruikt tijdens de landelijke pleitwedstrijden waar deze leden het Molengraaff Dispuut vertegenwoordigen.

Het pleitteam 2018-2019 bestaat uit:
– Charlotte Benschop
– Rick van de Brug
– Sophie van Bergen
– Teun de Graaf
– Inge Haselager
– Roosmarijn Hobbelen
– Muriel Motaleb
– Rijkje Plantinga
– Marijke van der Vossen
– Jeroen van Hemel (commissielid)
– Emma Zwemstra (commissielid)
– Ruben Silva Kas (commissielid)