Kascommissie

De kascommissie bestaat uit een lid van de vereniging en de fiscus van het voorgaande bestuur. Deze commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten. De resultaten hiervan worden gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering.

De kascommissie 2019-2020 bestaat uit:
– Sybout Valkenburg
– Dominique van Arkel