Inhoudelijke activiteitencommissie

De Inhoudelijke activiteitencommissie heeft als taak om door het jaar heen verschillende activiteiten te organiseren, zoals het Symposium, de MD College Tour en de Kroeglezing.

De Inhoudelijke activiteitencommissie 2019-2020 bestaat v.l.n.r. uit:

– Pieter van Veen
– Niek Zondag
– Wies van der Veen
РRijkje Plantinga (Bestuurscoördinator)
– Diane van der Hoeven
– Andreas Kachibe