Commissies

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit een lid van de vereniging en de fiscus van het voorgaande bestuur. Deze commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten. De resultaten hiervan worden gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie 2017-2018 bestaat uit: – Martijn van der Veen – Lieke te Velde

Meerjarenplancommissie

Na het succesvolle lustrum in het jaar 2016-2017 is de vereniging de weg naar de volgende vijf jaar ingeslagen. Voor het huidige bestuur en de toekomstige besturen is daarbij een taak weggelegd omtrent de vraag waar het Molengraaff Dispuut over vijf jaar moet staan. Daartoe is een Meerjarenplancommissie ingesteld; om samen met het bestuur na […]

Pleitteamcommissie

De pleitteamcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle trainingen voor het pleitteam. Daarnaast organiseert deze commissie ieder jaar een Open Pleitavond. De commissieleden zijn tevens lid van het pleitteam zelf. De pleitteamcommissie 2017-2018 bestaat uit: – Lisa Koops – Hélène Essebai – Romée Boitelle – Rutger Timmer (Bestuurscoördinator)

Studiereiscommissie

Een keer per jaar reist het Molengraaff Dispuut af naar een verre bestemming om daar het rechtssysteem te bekijken. De studiereiscommissie verzorgt de reis en het volledige programma. De vorige studiereizen hadden onder meer als bestemming: Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Curaçao, Dubai en Abu Dhabi, en Kaapstad. De studiereiscommissie 2017-2018 bestaat uit: – Karijn Haasjes – Jeroen […]

Studietripcommissie

De studietrip wordt georganiseerd in het kader van de MD-Masterclass en biedt extra verdieping aan de MD-Masterclass. De trip gaat naar een Europese stad, waarbij niet alleen de Europese dimensie van de Masterclass wordt ontdekt, maar ook cultuur van de stad wordt geproefd. De studietripcommissie 2017-2018 bestaat uit: – Frans-Jan Hulsbergen – Dominique van Arkel – […]

Symposiumcommissie

Ieder jaar organiseert het Molengraaff Dispuut, vaak in samenwerking met een advocatenkantoor, een symposium over een relevant privaatrechtelijk onderwerp. De symposiumcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van deze dag. Op het symposium krijgen toonaangevende sprekers de kans om hun kennis te delen met de aanwezigen en met hen te debatteren over het besproken […]