Commissies

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit een lid van de vereniging en de fiscus van het voorgaande bestuur. Deze commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten. De resultaten hiervan worden gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie 2020-2021 bestaat uit: – Salomé Tans – Teun de Graaf

Inhoudelijke activiteitencommissie

De Inhoudelijke activiteitencommissie heeft als taak om door het jaar heen verschillende activiteiten te organiseren, zoals het Symposium en de MD College Tour. De Inhoudelijke activiteitencommissie 2020-2021 bestaat uit: – Sanne Adriaans – Thijs Friedrichs – Chanel Naomi van Meelen – René Bonhof – Justus Chel – Lara Groenestein (Bestuurscoördinator) – Anouschka Heemskerk (Bestuurscoördinator)

Pleitteamcommissie

De pleitteamcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle trainingen voor het pleitteam. Daarnaast zijn de commissieleden tevens lid van het pleitteam zelf. De pleitteamcommissie 2020 – 2021 bestaat  uit: – Hannes Brown – Meike Wind – Daniël Hordijk – Sophie Veraar (Bestuurscoördinator)

Studiereiscommissie

Een keer per jaar reist het Molengraaff Dispuut af naar een verre bestemming om daar het rechtssysteem te bekijken. De studiereiscommissie verzorgt de reis en het volledige programma. De vorige studiereizen hadden onder meer als bestemming: Taipei, Toronto, Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Curaçao, Dubai, Abu Dhabi en Kaapstad. Door de onzekerheid omtrent Covid-19 zal er […]

Studietripcommissie

De studietrip wordt georganiseerd in het kader van de MD-Masterclass en biedt extra verdieping aan de MD-Masterclass. De trip gaat naar een Europese stad, waarbij niet alleen de Europese dimensie van de Masterclass wordt ontdekt, maar ook cultuur van de stad wordt geproefd. De studietripcommissie 2020-2021 bestaat uit: – Bart Rietema – Melissa Voorwinden – […]