Commissies

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit een lid van de vereniging en de fiscus van het voorgaande bestuur. Deze commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten. De resultaten hiervan worden gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie 2019-2020 bestaat uit: – Sybout Valkenburg – Dominique van Arkel

Inhoudelijke activiteitencommissie

De Inhoudelijke activiteitencommissie heeft als taak om door het jaar heen verschillende activiteiten te organiseren, zoals het Symposium, de MD College Tour en de Kroeglezing. De Inhoudelijke activiteitencommissie 2019-2020 bestaat v.l.n.r. uit: – Pieter van Veen – Niek Zondag – Wies van der Veen – Rijkje Plantinga (Bestuurscoördinator) – Diane van der Hoeven – Andreas Kachibe

Pleitteamcommissie

De pleitteamcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle trainingen voor het pleitteam. Daarnaast zijn de commissieleden tevens lid van het pleitteam zelf. De pleitteamcommissie 2019- 2020 bestaat v.l.n.r. uit: – Marijke van der Vossen (Bestuurscoördinator) – Salomé Tans – Emma Geertman – Muriel Motaleb

Studiereiscommissie

Een keer per jaar reist het Molengraaff Dispuut af naar een verre bestemming om daar het rechtssysteem te bekijken. De studiereiscommissie verzorgt de reis en het volledige programma. De vorige studiereizen hadden onder meer als bestemming: Taipei, Toronto, Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Curaçao, Dubai, Abu Dhabi en Kaapstad. De studiereiscommissie 2019-2020 bestaat v.l.n.r. uit: – […]

Studietripcommissie

De studietrip wordt georganiseerd in het kader van de MD-Masterclass en biedt extra verdieping aan de MD-Masterclass. De trip gaat naar een Europese stad, waarbij niet alleen de Europese dimensie van de Masterclass wordt ontdekt, maar ook cultuur van de stad wordt geproefd. De studietripcommissie 2019-2020 bestaat v.l.n.r. uit: – Ines Hoving – Rick van […]