Vereniging

Het Molengraaff Dispuut

Het Molengraaff Dispuut is de Utrechtse studievereniging voor studenten met een bijzondere intresse in en talent voor het privaatrecht. Onze studenten verdiepen en verbreden zich in dit vakgebied tijdens de lezingen, excursies, workshops, reizen, MD-Masterclasses, (pleit)trainingen en symposia die worden georganiseerd. Deze activiteiten staan garant voor inhoudelijke inzichten en discussies waarbij onze leden veelal actief […]

Raad van Advies

Het Molengraaff Dispuut kent een Raad van Advies. De Raad bestaat uit oud-bestuursleden en overlegt minimaal drie keer per jaar met het huidige bestuur over de gang van zaken en adviseert waar nodig. De Raad van Advies kan geen bindende besluiten nemen. De Raad van Advies 2016-2017 bestaat uit: – Myrthe van der Klei – […]