Sectie Selectie | Allen & Overy

Woensdag 11 mei vond het kantoorbezoek plaats naar Allen & Overy. De middag begon eerst met een heerlijke lunch en een korte presentatie van het kantoor en daarna vonden twee workshoprondes plaats. Van tevoren had iedereen opgegeven welke 2 van de 6 secties hem of haar het meest interesseerde. In de eerste workshopronde kon men kiezen uit Corporate, Projects & Real Estate en Banking & International Capital Markets en in de tweede ronde uit Litigation, Employment en Competition. Zelf had ik voor de eerste ronde gekozen uit Corporate.

Eerst werd ons het verschil uitgelegd tussen overnames en fusies en daarna werd ingegaan op de 4 pilaren van Corporate: advies, Equity Capital Markets, commercial contracting en M&A. Deze onderwerpen en termen die voorheen voor mij een onduidelijke betekenis hadden werden erg goed uitgelegd en zowel voor de enthousiaste tweedejaars als voor de doorgewinterde masterstudent was het inhoudelijk erg interessant en leerzaam. Ook werden nog de verschillende fases van een aandelentransactie uiteengezet en uitgelegd; een langzaam en tijdrovend proces.

In de twee ronde, waar ik voor Competition gekozen had, kregen we een zeer verhelderende beschouwing over het mededingingsrecht. Er werd besproken hoe het kon dat er over maar 3 basisregels (de regels betreffende kartelvorming, economische machtspositie en concentratie) zoveel onduidelijkheid kon zijn. Ook gingen we in op ethische vraagstukken waarbij bleek dat er zeer veel verschillen waren tussen de meningen van de aanwezige studenten.

Het kantoorbezoek werd afgesloten met een gezellige borrel. Het kantoorbezoek was bijzonder interessant vanwege de inhoud die gegeven werd aan het kantoorbezoek met behulp van de enorme kennis en ervaring van dit topkantoor, wij bedanken Allen & Overy dan ook voor een hele geslaagde middag!