Lustrum | Connect to Invent, lustrumcongres

De aftrap van het IIe Lustrum van het Molengraaff dispuut was het bijzondere lustrumcongres getiteld ‘Connect to Invent’. Er was niet alleen aandacht voor de tien mooie jaren, waarin het Molengraaff haar bestaan tot op huidige grootte heeft weten op te bouwen, maar werd er vooral vooruit geblikt naar de toekomst. In onze exponentieel ontwikkelende maatschappij, een concept waar onze hersenen volgens spreker Wanne Pemmelaar van De Brauw Blackstone Westbroek niet eens in staat zijn zich een voorstelling van te maken, lijkt de bodem onder veel bestaande patronen weggeslagen te worden. Na een ludieke opening van beschermheer Ivo Giesen, waarin hij aan de tand voelde of het wel echt het IIe Lustrum was, of toch niet het IIIe, gingen we in groepen aan de slag met vier gastsprekers. Het waren vier korte en interactieve sessies.

Drs. Eveline de Vries van Mybz legde de nadruk op nieuwe kwaliteiten die van aankomend werknemers verwacht worden, waarbij het Out of the Box denken voorop staat. Creativiteit is essentieel en daarom werden we uitgedaagd om in drie minuten een nieuw concept te bedenken. Dit leidde tot uiteenlopende ideeën, zoals een virtuele rechter of een drone om op grote festivals te patrouilleren. Mr. Roeland de Bruin, o.a. docent aan de Universiteit Utrecht, ging met ons in op de science fiction-achtige realiteit van de zelfrijdende auto, die naar zijn voorspelling binnen onafzienbare tijd de weg zal innemen. Hierbij spelen interessante juridische dilemma’s, bijvoorbeeld met betrekking tot de aansprakelijkheid, maar ook moreel gezien gaf dit aanleiding tot debat. Moet de auto bijvoorbeeld zodanig geprogrammeerd worden dat hij bij een onverhoopte noodzaak tot uitwijken de boom raakt, waardoor de bestuurder overlijdt, of een nietsvermoedende voorbijganger? Voor menig rechtenstudent was ook de confrontatie met Mr. Wanne Pemmelaar een eye-opener. Volgens hem zal het advocatenberoep, zoals dat traditioneel bekend staat, verdwijnen. Daarom acht hij het essentieel na te denken over een nieuwe invulling van juridische beroepen en innovatie van werkprocessen binnen de advocatuur. Tenslotte werden we bij Dr. Mr. Elbert de Jong geconfronteerd met onzekere risico’s bij nieuwe technologieën. Er is vaak onduidelijkheid over mogelijk gevaar, wat zich pas op de lange termijn zal uitwijzen, bijvoorbeeld bij het gebruik van de mobiele telefoon. Het is de vraag of het toelaatbaar is deze mogelijke gevolgen af te wachten. Dienen er geen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden ter bescherming van de consument? Een grote vraag is hoe we vanuit aansprakelijkheidsperspectief dienen om te gaan met deze kwestie. Na de bespreking van deze onderwerpen zijn we samengekomen in plenaire zitting, om vragen die op zijn gekomen te bespreken.

Het was kortom een afwisselende, drukke en vooral prikkelende dag, die vele nieuwe perspectieven heeft geboden voor de toekomst.

Door: Charlotte Perrick

Bekijk ook de foto’s en het filmpje.