Masterclass II: Privaatrechtelijke handhaving bij milieukwesties

Op maandag 6 januari 2020 is de studietripcommissie het nieuwe jaar goed begonnen met een interessante lezing over de aansprakelijkheid van internationale ondernemingen voor mensenrechten- en milieuschendingen door Lucas Roorda. In het bijzonder ging het over het ter verantwoording roepen van internationale ondernemingen voor mensenrechtenschendingen, voor hun impact op mens en milieu. Steeds vaker worden er rechtszaken gestart tegen bedrijven omdat ze schade veroorzaken aan mens en milieu. Zo kwamen tijdens de lezing spraakmakende zaken aanbod, zoals een zaak van Milieudefensie en een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell in het kader van olievervuilingen in Nigeria. Dit soort zaken bevatten extraterritoriale aspecten: de schade doet zich veelal voor in derdewereldlanden waar er geen tot weinig remedies voorhanden zijn om de (westerse) onderneming aansprakelijk te stellen. Het is echter niet zonder problemen om zo’n (westerse) onderneming in haar thuisland aan te spreken. Vier moeilijkheden die hierbij een rol spelen zijn: rechtsmacht, toepasselijk recht, materiële aansprakelijkheidsgrond en tot slot de praktische barrières. Volgens Lucas kan het huidige recht niet het hoofd bieden aan dit soort uitdagingen die te maken hebben met de verregaande globalisering. Het recht heeft volgens hem dan ook fundamentele aanpassingen nodig in het aansprakelijkheidsrecht. Tot slot had Lucas nog een belangrijke boodschap aan de toekomstige juristen: het denkpatroon moet veranderen. Verlaat de veilige nationale context van het recht en houdt altijd in het achterhoofd dat er een breder kader is, een internationale context. Er is een cultuurverandering gaande en wij moeten mee veranderen.

Al met al was het een zeer interessante lezing!