Masterclass I: Investeringen & Overnames: bestuurdersaansprakelijkheid

In het kader van Masterclass I: Investeringen & Overnames, vond maandag 12 november de lezing over bestuurdersaansprakelijkheid plaats.
Op deze avond nam de heer Ernst van Bemmelen van Gent ons mee in de wereld van bestuurdersaansprakelijkheid bij investeringsmaatschappijen.

Gedurende de lezing zette Van Bemmelen van Gent op heldere wijze de handelswijze van investeringsmaatschappijen, en de daarmee gepaard gaande complicaties, uiteen aan de hand van het juridisch kader. Zo werd uitgelegd hoe de verhoudingen tussen aandeelhouders en bestuur in elkaar zitten in geval van tussenkomst van investeringsmaatschappijen. Met name werd aandacht besteed aan de complicaties van de duale functie die wordt vervuld bij de investeringsmaatschappij. Het bestuur van de investeringsmaatschappij functioneert namelijk ook als aandeelhouder van de bedrijven waarin is geïnvesteerd. Dit gaf een zeer inzichtelijke kijk in de relatie tussen aandeelhouders en bestuur, in de praktijk!
Aan de hand van een zeer interessante oefening bestaande uit een rollenspel, waarbij verschillende partijen met elkaar moesten onderhandelen, werd ons deze complicaties verder inzichtelijk gemaakt. Verder werd binnen dit geschetste kader het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid nader onder de loep genomen.
Na afloop van deze bijeenkomst voor Masterclass I konden we verder discussiëren onder het genot van een drankje in Café Hemingway.

Al met al een zeer interessante lezing en een leerzame, geslaagde avond!
-David Gokhale