Activiteiten 2018-2019

September 2018
14 september – Algemene ledenvergadering | Senaatszaal
14 september – Kick-off | Openingsfeest
17 september – Constitutieborrel
18 september – Lezing | Concernaanprakelijkheid
24 september – Koffie-uurtje
28 september – Masterclass I: Loyens & Loeff

Oktober 2018
4 oktober – Masterevenement | Procesinleiding
15 oktober – Masterclass II: Bestuurdersaanprakelijkheid
23 oktober – Masterclass III: Arbeidsrecht