Symposium Claimcultuur

Op maandag 26 februari 2018 vond het jaarlijkse symposium van het Molengraaff Dispuut plaats. Dit jaar werd deze activiteit in een nieuw, interactief jasje gestoken. Het thema van dit jaar was Claimcultuur.

De laatste jaren wordt er steeds vaker gesproken over een toenemende claimcultuur in Nederland en wordt de vergelijking gemaakt met “Amerikaanse toestanden”. Vragen die tijdens het symposium centraal stonden waren: Wat houdt een claimcultuur precies in? Krijgen we een claimcultuur in Nederland? En zo ja, is dat gewenst?

De dag werd geopend door dagvoorzitter Ivo Giesen, tevens de beschermheer van het Molengraaff Dispuut, die met behulp van aansprekende voorbeelden een korte introductie van het onderwerp gaf. Vervolgens werden de deelnemers opgedeeld in drie kleinere groepen, die allemaal apart bij een deelonderwerp aan de slag gingen.

Deelonderwerp 1 ging over Seksuele Intimidatie en werd gegeven door Eva Huls. Zij is strafrechtadvocaat bij Reynaerde Advocaten in Amsterdam en is tevens rechter-plaatsvervanger. Eva Huls is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers bij gewelds- en zedenmisdrijven. Naast het strafrecht procedeert ze ook in het privaatrecht. Deze combinatie van strafrecht en civiel recht zorgde voor een interessante workshop, waarbij de privaatrechtelijke invalshoek van de problematiek van seksuele intimidatie besproken werd en Eva Huls inging op de verschillende kwaliteiten die je als advocaat moet bezitten om gevoelige zaken te behandelen. Aan de hand van een casus over seksuele intimidatie is vervolgens behandeld hoe een dergelijke zaak in de praktijk wordt aangepakt.

De tweede groep had als onderwerp Amerikaanse Claimcultuur. Deze verdieping werd verzorgd door Lotte Meurkens, die in 2014 is gepromoveerd op een onderzoek dat betrekking heeft op ‘punitive damages’. De centrale vraag in haar proefschrift is of deze civielrechtelijke sanctie een toekomst heeft in continentaal Europa. Dit werd dan ook besproken in de verdieping. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag. In verschillende groepjes werd een wetsvoorstel ontworpen om punitive damages in het Burgerlijk Wetboek op te nemen.

Het laatste deelonderwep ging over Claimbedrijven. Deze verdieping werd gegeven door Ilja Tillema, die werkzaam is bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en gespecialiseerd is in massaprocedures. Dit is een relatief nieuw fenomeen in Europa en de procedure maakt dan ook een snelle ontwikkeling door. Voorbeelden hiervan zijn de recente procedures tegen Volkswagen en de Staatsloterij. Tijdens de verdieping werden onder andere twee kanten van claimbedrijven besproken: het procederen via claimbedrijven kan de toegang tot de rechter verbeteren, maar kan ook leiden tot een claimcultuur en (het stimuleren van) misbruik. Vervolgens hebben de deelnemers zelf een claimbedrijf opgericht en de claimbedrijven van anderen beoordeeld op basis van verschillende criteria. Op deze manier werd de problematiek rondom claimbedrijven op een leuke, interactieve wijze duidelijk.

Na de verdieping werden de drie groepen weer samengebracht en kwam er een interessante discussie op gang over de invoering van punitive damages, een claimcultuur in Nederland en de toegang tot de rechter. Na afloop van het symposium werd er geborreld met de sprekers, waarna een gedeelte van de leden naar restaurant Den Draeck vertrok. Hier werd het aansluitende diner gehouden, wat een mooie afsluiting van een geslaagde dag was.

– Lotte Oranje