Open Pleitavond

Op de Open Pleitavond van 24 april hebben de studenten van het Molengraaff Dispuut met filosoof Lammert Kamphuis op een andere manier gekeken naar communicatie. Via veel interactieve oefeningen kwamen in twee kleine uurtjes meerdere vraagstukken aan bod, zoals welke non-verbale signalen we (onbewust) afgeven en wat ‘non-violent communication’ is.

De studenten pasten nieuwe gesprekstechnieken op elkaar toe en ontdekten hoe moeilijk effectief communiceren soms kan zijn. Verder werd er tijd besteed aan de logica, de filosofische voorvader van de redenatie. In een vlot tempo kwamen verschillende constructies, bestaande uit verschillende premissen en conclusies, langs die in de praktijk nog al eens fout worden toegepast. Natuurlijk werden de studenten vervolgens getest op hun eigen kennis en toepassing.

Tot slot werd er aandacht besteed aan de verschillende soorten drogredenen die in het dagelijks taalgebruik, waaronder in de politiek, veel voorkomen en hoe men deze kan herkennen. De heer Kamphuis gaf bij ieder onderwerp leuke en leerzame voorbeelden, waarvan vele uit zijn eigen ervaringen. Na afronding was het tijd voor de ledenborrel in café Luden, waar nog rustig even kon worden nagepraat over de avond.

– Eva Groeneweg