MD Masterclass | Sport en recht: Doping

Maandag 8 januari 2018 stond in het teken van de eerste bijeenkomst van de Masterclass Sport en
Recht onder leiding van prof. dr. Maarten van Bottenburg. Vol enthousiasme vertelde hij ons over het
onderzoek dat hij heeft gedaan naar de dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen bij de
heren.

Tijdens de lezing zijn we onder andere ingegaan op wat onder doping moet worden verstaan.
Duidelijk werd dat het verbod tot gebruik van doping niet enkel ziet op het gebruik van bepaalde
stoffen, maar ook op het gebruik van specifieke methoden (bijvoorbeeld bloedtransfusie), alsmede
de medewerking of toediening van doping.

Verder kwam aan bod dat het gebruik van doping vaak niet een vrijwillige,
maar juist een noodgedwongen keuze is. Dit om mee te kunnen komen met de wielrenners die
al doping gebruiken of door de enorme druk die de ploegbazen leggen op de wielrenner.
De wielrenner – en daarmee het gebruik van doping – maakt deel uit van een veel breder systeem.
Een systeem waarin ook de trainers, begeleiders en sportartsen een wielrenner aansporen tot dopinggebruik.
Er is aldus sprake van een ware dopingcultuur.

Tot slot hebben we stilgestaan bij de vraag hoe het verder moet met het dopinggebruik. Zullen we
het gebruik van doping helemaal vrij moeten geven, juist verder moeten reguleren of dient er een
middenweg te worden gevonden waarbij het gebruik van doping tot een bepaalde grens wordt
toegelaten?

Al met al was het een interessante avond die duidelijk maakte dat sport ook een keerzijde heeft.

-Dewi Britsemmer