MD Masterclass | Gezondheidsrecht: Wrongful Birth?

Op woensdag 18 oktober heeft het Molengraaff Dispuut de gelegenheid gekregen om een lezing van Irene Timmermans, werkzaam bij Beer advocaten in Amsterdam, bij te wonen. De bijeenkomst stond in het teken van ‘gebrekkige anticonceptiva’; dit was de laatste activiteit van de MD-Masterclass Gezondheidsrecht.

Beer Advocaten, gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, letselschade en overlijdensschade, heeft met grote regelmaat te maken met deze thematiek, zo vertelde Irene Timmermans. Tijdens het eerste deel van de lezing heeft zij de aanwezigen van het Dispuut dan ook op kundige en enthousiaste wijze verteld over onder andere: de historie, de problematiek, een aantal bizarre recente zaken en de belangrijke wetsbepalingen binnen het thema. Het eerste deel was vooral informatief en erg leerzaam.

Tijdens de pauze had men even de mogelijkheid om de concentratie te herladen, wat te drinken, een rondje te lopen en Irene Timmermans persoonlijk te spreken. Na de pauze ging de lezing nog even op informatieve wijze door, maar al snel kreeg men de mogelijkheid om de kennis toe te passen en te discussiëren over een recente ontwikkeling: het gebruik van een Da Vinci Robot bij operaties. Uit deze discussie bleek waarom dit problematisch is; de meningen waren erg verdeeld over de aansprakelijkheid bij eventuele fouten bij het gebruik van deze robot.

Al met al kan men zeggen dat de laatste activiteit van de MD-Masterclass Gezondheidsrecht een leerzame en energieke avond is gebleken; een avond die past in het rijtje van deze succesvolle activiteitenreeks.

– Raun Brandt