MD-Kroeglezing | Blockchain – Bitcoin – Biemans

Op donderdag 11 januari is een groot aantal leden van het Molengraaff bijeengekomen in Café Weerdzicht voor de kroeglezing over blockchain en de bitcoin. De lezing werd met veel humor en op interactieve wijze verzorgd door prof. mr. drs. Jan Biemans, hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder goederenrecht en notarieel recht, aan de Universiteit Utrecht.

Tijdens de lezing is uitgelegd hoe blockchain precies werkt en is er aandacht besteed aan de verschillende cryptomunten en begrippen uit de blockchain-technologie. Vervolgens is er op interactieve wijze ingegaan op de vraag welke plaats de bitcoin heeft of zou moeten hebben in het (Nederlandse) recht. We zijn onder meer tot de conclusie gekomen dat de bitcoin geen geld is in de zin van de Wft en dat de bitcoin niet kan worden aangemerkt als een vermogensrecht. Wellicht zou een bepaling kunnen worden ingevoerd dat de regels voor vermogensrechten van overeenkomstige toepassing verklaart voor virtuele waardebestanden, naar het voorbeeld van artikel 3:2a BW dat bepalingen met betrekking tot zaken van toepassing verklaart op dieren.

Tot slot hebben we nagedacht over de mogelijke toepassing en de gevolgen van de blockchain-technologie voor andere beroepen, bijvoorbeeld de notaris. Als conclusie geldt dat de rol van de blockchain, in het bijzonder de bitcoin, in het recht nog niet duidelijk is. Voor de inpassing van de bitcoin in het Nederlandse rechtsstelsel zou een aanpassing van het BW nodig zijn.

Na de boeiende lezing kon er verder worden geborreld tijdens de Nieuwjaarsborrel en werd het thema bekendgemaakt van het symposium. Het was een zeer geslaagde avond!

– Evelien Brussee