Driehoekslezing: Faillissementsfraude

Op maandag 11 juni vond de jaarlijkse Driehoekslezing plaats. Het Molengraaff Dispuut organiseert dit traditioneel samen met Vevanos en Ad Informandum. Het thema van de avond was ‘Faillissementsfraude’. Hiertoe werden drie sprekers aangetrokken, die in totaal twee lezingen verzorgden over dit onderwerp. De avond werd voorgezeten door prof. mr. Jan Biemans.

De eerste spreker was Willem van Nielen van Recoup Advocaten. Dit kantoor is gespecialiseerd in herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak. De heer Van Nielen ging in zijn presentatie onder meer in op de rol van de curator bij fraudebestrijding. Zo sprak hij over de Wet versterking positie curator, de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de informatie-, onderzoeks- en meldingsplichten die op de curator rusten.

In de tweede helft voerden Lisa Blokhuis en Wilrike Hulst het woord. Zij zijn beleidsadviseur respectievelijk parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie. Tijdens dit gedeelte kwam de rol van het OM bij het bestrijden van fraude aan bod. Zo werd ingegaan op beleidsmatige vraagstukken, bijvoorbeeld omtrent het selecteren van zaken. Ook is aandacht besteed aan de statistieken over faillissementsfraude en aan de sancties die het OM en de FIOD in deze gevallen kunnen opleggen. Dit onderdeel werd interactief afgesloten met een casus over faillissementsfraude.

Na afloop van het inhoudelijke deel vond nog een korte vragenronde plaats. Daarna was het tijd voor de borrel, waar iedereen kon netwerken met de sprekers en bijpraten met elkaar. Al met al was het voor de verenigingen, de sprekers en de deelnemers een geslaagde avond.