Inhousedag AkzoNobel

Op vrijdag 14 december 2014 is een groep MD’ers op bezoek geweest bij Akzo Nobel in Sassemheim bij het bedrijfsonderdeel Automotive & Aerospace Caotings. Toen iedereen, sommigen via een omweg langs de verffabriek van Akzo, aanwezig was in het oude raadshuis van Sassenheim werden wij welkom geheten door dhr. Kluitenberg en dhr. Aalbers, die een beeld schetsten van de diverse markten waarop Akzo Nobel actief is. Zelf zijn zij werkzaam bij Acoat Selected binnen de divisie autolakken, een partner-ondersteunings-programma voor autoschadeherstelbedrijven. Wij kregen een kijkje in dit programma wat onder andere als benchmark dient voor de partnerbedrijven.

Het tweede onderdeel van de middag was een presentatie door bedrijfsjuriste mr. Tanger, van de afdeling in Sassenheim. Zij schetste kort de structuur van de juridische afdelingen waarbij zij in de businessunit met 8 juristen zat. Op het hoofdkantoor van Akzo Nobel werken 50 juristen. Zij vertelde over de diversiteit van haar dagelijkse werkzaamheden welke een breed scala aan rechtsgebieden bestrijken. Onder andere bestaan de werkzaamheden uit het controleren en opstellen van grote contracten op zowel het gebied van inkoop als verkoop, het gebied van mededingingsrecht, de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en de juridische beoordeling van reclame-uitingen van zowel Akzo als haar concurrenten maar ook hoogopgelopen conflicten met particuliere kopers van Akzo producten worden door haar behandeld.
Als afsluiting bij Akzo hebben we een bezoek aan het Sikkens Expercience Center gebracht, hier was naast een stuk historie van verf, productie en vakmanschap ook een gedeelte gewijd aan de beleving van kleuren en hoe dit de ervaring door de mens beïnvloedt. Hier had men in enkele kleine ruimtes opstellingen gemaakt waar men ons liet ervaren hoe een wand een andere kleur krijgt als er een andere kleur licht op schijnt.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel in een lokaal restaurant, waar de groep kon terugblikken op een zeer geslaagde middag met de medewerkers van Akzo Nobel. Via deze weg nogmaals hartelijk dank aan Akzo Nobel voor het inhoudelijke interessante en ook gezellige programma.

Door: Sylvester van Oomen