Kantoorbezoek aan NautaDutilh

Op donderdag 12 december 2013 is een groep MD’ers op bezoek geweest bij advocatenkantoor NautaDutilh op de Amsterdamse ZuidAs.

De groep werd welkom geheten door partner Teun Struycken, die een beeld schetste van de werkzaamheden binnen het kantoor, de identiteit van het kantoor en diens medewerkers en tevens aandacht besteedde aan het advocaat-zijn op zich.

Het thema van het volgende programmaonderdeel was ‘financial litigation’. Ter voorbereiding hierop was er een artikel opgestuurd met als onderwerp ‘kredietopzegging door banken’ en de rechtmatigheid daarvan. Dit artikel bleek goed van pas te komen voor de workshop; het bepleiten van de al dan niet rechtmatige kredietopzegging van een boer door een bank in een specifieke casus. De groep werd in tweeën verdeeld, waarna beide groepen 30 minuten de tijd kregen om de casus te bespreken en hun pleidooi goed voor te bereiden. Dit gebeurde onder begeleiding van Helene Piet en oud-MD’er, Jantine Kooij, die de rechters voor deze casus speelden. Nadat de 30 minuten om waren, werden de pleiters in hun toga’s geholpen en verplaatsten de cliënten zich in hun rol opdat de rechtszaken kon beginnen. Het pleiten was een groot succes, beide teams gebruikten de informatie uit het artikel om hun standpunten naar voren te brengen en reageerden scherp op de tricky vragen van de rechters. Na afloop van de rechtszaken werd de toetsing van de rechtmatigheid van kredietopzegging verder uitgelegd, waarna opbouwende kritiek werd gegeven. Ontzettend leerzaam en leuk!

Onder begeleiding van recruiter Dorothée Vreede begaf de groep zich hierna naar het restaurant van het kantoor, waar het speeddaten plaatsvond. Groepjes van vier MD’ers liepen van tafel tot tafel om in gesprek te gaan met verschillende advocaat-stagiaires en naar hun ervaringen te vragen. Dit gaf een leuk beeld van hoe het eraan toe gaat als advocaat-stagiaire bij het kantoor.

Dorothée Vreede gaf aan het eind van het speeddaten informatie met betrekking tot stage lopen, een scriptie schrijven, werken en andere mogelijkheden en tips om in contact te komen met het NautaDutilh.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel in het restaurant, waar de groep kon terugblikken op een zeer geslaagde middag met de medewerkers van het kantoor. Via deze weg nogmaals hartelijk dank aan NautaDutilh voor het inhoudelijke interessante en ook gezellige programma!

Door: Bianca Miguel